Współpraca ze sportowcami

Cena: 500 zł*

*głównie sporty walki; inne dyscypliny wycena indywidualna

Pakiet obejmuje:
  • PIERWSZĄ WIZYTĘ wywiad zdrowotno – żywieniowy, ustalenie planu działania, analizę składu ciała, wstępne zalecenia żywieniowe

  • PRZYGOTOWANIE ŻYWIENIOWE DO STARTU W ZAWODACH w tym pomoc w osiągnięciu limitu wagowego

  • STAŁA OPIEKA, BIEŻĄCE MODYFIKACJE JADŁOSPISÓW możliwość stałego kontaktu, modyfikacje jadłospisów wysyłane na bieżąco (nawet raz w tygodniu), dopasowane do aktualnych potrzeb i okresu przygotowań zawodnika

  • PRIORYTETOWE PODEJŚCIE potrzebne konsultacje oraz modyfikacje jadłospisów traktowane priorytetowo

  • WSPÓŁPRACA MINIMUM 2-MIESIĘCZNA minimalny czas potrzebny do zmian nawyków żywieniowych/przygotowania do startu w zawodach/osiągnięcie limitu wagowego

Jak przygotować się do analizy składu ciała ?

Jak przebiega pierwsze spotkanie ?

Pobierz dzienniczek żywieniowy